De NOB roept de minister van SZW op wetgeving aan te passen

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) wil belangrijke vrijwilligersinitiatieven behouden en roept de minister van SZW op de wetgeving hierop zo snel mogelijk aan te passen. Verschillende burgerinitiatieven waarbij sportduikers worden ingezet, lopen door de huidige wetgeving het risico op een torenhoge boete en dreigen daardoor te moeten stoppen. De NOB wil daarom in gesprek met het ministerie van SZW om de wetgeving hierop aan te passen.

Recent heeft de Inspectie SZW de Stichting SIGNI een boete van bijna € 5.000 opgelegd vanwege het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. SIGNI is een non-profit vrijwilligersorganisatie van sportduikers die met getrainde hulphonden zoeken naar vermiste personen onder water, maar moet vanwege een strikte formulering van de arbeidsomstandighedenwet aan dezelfde voorwaarden voldoen als commerciële beroepsduikorganisaties.

In Nederland zijn verschillende vrijwilligersinitatieven waarbij goed opgeleide en ervaren sportduikers zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor een goed doel. “Het gaat dan om initiatieven met een laag risico voor de duiker, zoals het opduiken van klein afval in plassen en meren, het verwijderen van oude visnetten van wrakken of het tellen van vissoorten.” zegt bestuurslid van de NOB Thijs Wingelaar. “Het is belangrijk deze initiatieven te behouden omdat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. De huidige arbeidsomstandighedenwet houdt onvoldoende rekening met de risico’s dat verschillende werkzaamheden met zich meebrengen. Onderwaterbiologen die het gedrag van vissen bestuderen op vijf meter diepte of constructiewerkzaamheden verrichten bij een boorplatform midden op de oceaan moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Een opleiding tot beroepsduiker brengt aanzienlijke kosten met zich mee en de inhoud van de opleiding staat niet in verhouding tot wat de sportduiker onder water doet en de risico’s die dat met zich meebrengt”.

Deze discussie en de aanpassing van de wet is belangrijk voor Nederlandse sportduikers die betrokken zijn bij initiatieven zoals SIGNI, Ghost Diving, Duik de Noordzee Schoon en Stichting ANEMOON. De NOB gaat in gesprek met het ministerie van SZW zodat belangrijke vrijwilligersinitiatieven op een veilige en verantwoorde wijze binnen de wet voortgezet kunnen worden.

Foto: Rob Aarsen