De Nationale Raad Zwemveiligheid vernieuwt in samenwerking met de NOB de examenprogramma’s voor de Nationale Zwemdiploma’s Snorkelen

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) vernieuwt in samenwerking met de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) de examenprogramma’s voor de Nationale Zwemdiploma’s Snorkelen (oftewel Zwemvaardigheids-diploma’s Snorkelen).

Waar de doelstelling van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C ‘zwemveilig worden’ is, hebben de Zwemvaardigheidsdiploma’s de doelstelling ‘zwemveilig blijven’. Vanuit onderzoek weten we dat zwemvaardigheid achteruit gaat als je niet regelmatig blijft oefenen. Door lespakketten aan te bieden gericht op verschillende onderwerpen (snorkelen, survival, etc.) wil de NRZ kinderen zoveel mogelijk enthousiasmeren om te blijven bewegen in water en door te stromen naar een zwem- of recreatiesport, zoals bijvoorbeeld duiken, wedstrijdzwemmen of lifesaving.

Op 6 maart jongstleden is het nieuwsbericht geplaatst dat er een pilot van start zou gaan om de vernieuwde examenprogramma’s Snorkelen te laten testen door een groepje aanbieders uit de achterban van de NRZ en NOB. Precies op de startdatum moesten echter alle zwembaden sluiten en kwam Nederland in de eerste lockdown.

Na de zomervakantie is de pilot op 3 september gelukkig alsnog gestart en deze is vorige week afgerond. In de komende weken zal de feedback van de pilotdeelnemers worden verzameld en verwerkt door de werkgroep.

Foto: NRZ