Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines de informatie op deze pagina verzorgd. Wanneer je deze basisregels volgt (zoals beschreven in het protocol van NOC*NSF), kun je alle vormen binnen de onderwatersport ook goed organiseren. Het protocol verantwoord onderwatersporten komt hierdoor te vervallen. We introduceren dit protocol pas weer als nieuwe maatregelen dit noodzakelijk maken. Hieronder vind je alle nodige informatie en huidige maatregelen.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 23 maart

Er gelden momenteel voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

Mocht het kabinet aanleiding zien om opnieuw maatregelen te treffen die de sportbeoefening raken, zullen we die hier communiceren.