Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven: Protocol verantwoord onder water sporten in de 1,5 meter samenleving’. Dit protocol geeft handvatten voor het uitvoeren van duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken. We verwijzen verder naar andere duikprotocollen zoals die van de Zwembadbranche voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van onderwatersporters. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Verschillende onderwatersporten (vinzwemmen, onderwaterhockey, onderwatervoetbal, onderwaterrugby, freediving en snorkelen) zijn betrokken.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 18 november

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

Spelregels voor sport in het kort (bron: RIVM):

 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen.

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het zijn lastige tijden voor de sport. Sportverenigingen en hun vrijwilligers maken overuren, hebben kosten en missen inkomsten. We houden de eventuele financiële ondersteuning nauwlettend in de gaten. We begrijpen dat er veel vragen zijn rondom deze maatregelen. Inmiddels is het protocol voor de duiksport aangepast en op deze pagina te downloaden en ook zijn de veel gestelde vragen geüpdatet.

Onderwatersporters mogen duiken, trainen en opleidingen volgen. Er gelden aangepaste procedures en zijn onderdelen van opleidingen aangepast aan de RIVM richtlijnen. Teamsporten en wedstrijden zijn voor alle leeftijden binnen onze onderwatersporten niet toegestaan. Natuurlijk blijf je thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Dit protocol is een advies en is ontstaan door een samenwerking tussen Padi en de NOB. Met dit advies geven we onderwatersportverenigingen, duikscholen en individuele onderwatersporters de mogelijkheid om onderwatersportactiviteiten en opleidingen te organiseren. Zwembaden zijn open met beperkingen. Gebruik hiervoor het protocol van de KNZB. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland en Nederlandse wateren.

De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient de aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

De basisregels (bron: RIVM)

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was nog steeds vaak je handen;
 • Vermijd drukte. Reis niet onnodig en sport zoveel mogelijk in eigen omgeving.

Wat is er binnen de huidige situatie mogelijk? Zie hiervoor het protocol voor de duiksport- en onderwatersport.

Het protocol voor de duik- en onderwatersport is hier te downloaden.

Download het protocol

De pictogrammen met de samenvatting van het protocol kun je hier downloaden.

Download de pictogrammen (NL)

Download de pictogrammen (EN)

Buitenland

Ben je van plan naar het buitenland te gaan, realiseer je dan dat er vanwege de coronamaatregelen en de drukte bij de zorg, mogelijk beperkte beschikbaarheid is van eventueel behandelingen in een recompressiekamer. Met name in bijvoorbeeld Frankrijk is er een beperkte beschikbaarheid.

Protocol verantwoord zwemmen zwembranche

Ben je nieuwsgierig naar het protocol Verantwoord Zwemmen van de zwembadbranche? Deze kan je vinden op de website van de KNZB.

Maatregelen duikvaardigheden

Bekijk hier de maatregelen met betrekking tot het anders uitvoeren van de duikvaardigheden.

Overzicht 1,5m maatregelen duikvaardigheden

Let op: Afhankelijk van veranderingen en/of versoepelingen van de overheidsmaatregelen wordt het protocol/de protocollen aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol. (bron: NOC*NSF, KNZB, Horeca Nederland).

Financiële regelingen sportverenigingen

De overheid heeft verschillende regelingen beschikbaar gesteld om sportverenigingen te ondersteunen. Het doel van deze vergoedingen is om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Door NOC*NSF is er een pagina gemaakt met een overzicht van de regelingen die er nu zijn en die binnenkort geopend worden. Neem een kijkje, en zoek uit of je voor een bepaalde regeling in aanmerking kan komen.

Bekijk hier de financiele regelingen voor sportverenigingen

Veelgestelde vragen (vanaf 19 november):

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers thuis werken. We zijn dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Ook kan je ons de hele week bereiken via  Whatsapp (06-42476747) en per mail (info@onderwatersport.org) voor vragen.

2: Mag er weer gesport worden?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen.

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
3: Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?

Deze gezelschapsgrootte van maximaal vier personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal vier personen in 1 sportzaal of op 1 sportveld tegelijk te trainen.

Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

4: Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

5: Mogen we op club samenkomen?

Wij adviseren dringend om de sportkantine zoveel mogelijk niet te gebruiken.

Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.

6: Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

7: Is er voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten?

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download de posters en informatieborden

Download de opstart checklist

8: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Alle informatie over deze steunmaatregelen is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

We houden de berichtgeving over eventuele nieuwe financiële tegemoetkoming in de gaten.

9: Mag de sportkantine ook weer open?

Het kabinet heeft besloten dat de sportkantines tot nadere orders gesloten moeten zijn.

Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.

10: Waarom keuren door een arts als zelf ingevulde verklaringen wereldwijd gebruikt worden?

De NOB adviseert verenigingen bij nieuwe duikers een anamnese gesprek via de telefoon/video met een duikarts af te nemen. Daarbij met de opmerking: keuren zodra het weer mogelijk is. afhankelijk van het gesprek kan er een tijdelijk positief of een tijdelijk negatief advies gegeven worden. Je kunt dan als vereniging een nieuwe duiker verwelkomen en een 1*-opleiding starten.

Dit gaat om een tijdelijke oplossing.

11: Het geven van groepsles aan volwassenen is niet toegestaan. Hoe moeten we wel en niet omgaan met meerdere individueel sportende personen of tweetallen in de sport?

Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden.

Voor trainingen /lessen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.

Gebruik daarbij ook vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde (inloop)training of les wel of niet kan en in welke vorm. Het moet goed uitlegbaar zijn naar de basisregels.

13: Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

14: Hoe organiseren we in deze tijd een algemene vergadering?

De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 

15: Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn vereniging?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

16: Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Sportbonden werken toe naar een fasering en normalisering van de sportactiviteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werkt samen met Padi en andere vertegenwoordigers van de duikbranche toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de onderwatersporten in Nederland. Kernpunt hierin is de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden, en werken daarin nauw samen met het NOC*NSF, collega bonden en commerciële partijen. Dit protocol geldt voor alle duikers in Nederlandse wateren, ongeacht nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

 De NOB en Padi geven duikaanbieders de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen weer voorzichtig op te starten. Ook geven we met dit protocol richitng aan het ongeorganiseerd duiken voor individuele duikers.