Coronadossier

NOB en PADI geven met het ‘Protocol verantwoord onderwater sporten in de 1,5 meter samenleving’ duikverenigingen, duikscholen en individuele sporters de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen stapsgewijs op te starten. In de huidige fase van versoepelingen is er weer ruimte om opleidingen, individuele duiken en groepsduiken te organiseren voor alle leeftijden. Ook zijn zwembaden en kantines weer open. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 1 juli 2020

Vanaf woensdag 29 april 2020 gelden enkele vrijstellingen voor het sporten van de jeugd in Nederland. Zo mocht vanaf 11 mei 2020 ook iedereen ouder dan 18 jaar ook weer sporten in de buitenlucht, en zijn vanaf 11 mei de zwembaden weer open. Vanaf vandaag, 1 juli, gelden er verdere versoepelingen zoals het sporten in binnenruimten en het openstellen van kleedruimten en sportkantines. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar een ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen.

Protocol voor de duik- en onderwatersport

NOB en PADI hebben met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven. Dit protocol geeft handvatten voor het uitvoeren van duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken. Ook zijn verschillende onderwatersporten (vinzwemmen, onderwaterhockey, onderwatervoetbal, onderwaterrugby, freediving en snorkelen) betrokken.

Samengevat

Binnen en buitensporten zijn voor iedereen weer toegestaan. Iedereen mag weer normaal sport- en spelcontact hebben. Voor en na de sportactiviteit dienen sporters ouder dan 18 jaar wél de 1,5 meter afstand te houden. Ook sportkantines mogen, onder voorwaarden, weer open. Samenkomsten zoals bestuurs- of commissievergaderingen op de sportlocatie zijn weer toegestaan. Sportduikers zijn gewend met risico’s om te gaan en procedures te volgen. Met het hanteren van verscheidene maatregelen kan de duiksport op individueel én groepsniveau weer worden opgepakt.

Het dringende advies blijft om als duiker en onderwatersporter je verantwoordelijkheid te nemen: vermijd drukte en indien het niet mogelijk is om je aan de 1,5 meter afstand te kunnen houden, verlaat je de drukke locatie. Ga op de duikplek met respect met elkaar om.

Sportkantines weer open

Het kabinet heeft woensdag 24 juni tijdens het kabinetsberaad besloten dat de sportscholen en de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen. De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download communicatiepakket

Download de opstart checklist

Buitenland

Ben je van plan naar het buitenland te gaan, realiseer je dan dat er vanwege de coronamaatregelen en de drukte bij de zorg, mogelijk beperkte beschikbaarheid is van een eventuele behandeling in een recompressiekamer. Met name in Frankrijk is er beperkte beschikbaarheid.

De basisregels

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zoveel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was nog steeds vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Wat is er in de huidige situatie mogelijk?

 • Alle binnen en buitensporten zijn weer toegestaan voor elke leeftijd;
 • Sportkantines mogen per 1 juli weer open;
 • Douches en kleedkamers aan de waterkant mogen per 15 juni weer open;
 • Gemeente en/of eigenaar bepalen toegang- en parkeerbeleid;
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn onder voorwaarden weer
  toegestaan;
 • Tijdens het sporten en bewegen hoeft er geen 1,5 meter aangehouden te worden
  (lees het protocol voor meer duidelijkheid).
 • Er mogen samenkomsten plaatsvinden, onder de voorwaarden van de 1,5 meter afstand, zoals bestuurs- en commissievergaderingen op de sportlocatie.

Het protocol voor de duik- en onderwatersport is hier te downloaden.

Download het protocol

De pictogrammen met de samenvatting van het protocol kun je hier downloaden.

Download de pictogrammen (NL)

Download de pictogrammen (EN)

Afhankelijk van verandering en/of versoepeling van de overheidsmaatregelen wordt het protocol aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol.

Protocol verantwoord zwemmen zwembranche

Ben je nieuwsgierig naar het protocol verantwoord zwemmen van de zwembadbranche? Deze kan je op de website van de KNZB downloaden.

Maatregelen duikvaardigheden

Er zijn geen maatregelen meer met betrekking tot het anders uitvoeren van de duikvaardigheden.

Veelgestelde vragen:

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers thuis werken. We zijn bereikbaar per Whatsapp (06-42476747) en per mail (info@onderwatersport.org) voor vragen.

2: Mag er weer gesport worden?

Vanaf 1 juli mag er weer gesport worden en zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzonderingen tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen
 • Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten.
3: Mogen we op clubs samenkomen?

Vanaf 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen en buiten worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaande en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

4: Is er voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten?

 

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download de posters en informatieborden

Download de opstart checklist

5: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn root nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belasting.

Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen.

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters. NOC*NSF heeft voor deze groepen ook aandacht gevraagd.

6: Kan mijn club een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Voor vragen kun je ons mailen! De NOB kan meekijken met welke aanvragen wel en niet verantwoord ingediend kunnen worden.

7: Mag de sportkantine per 1 juli ook weer open?

Het kabinet heeft woensdag 24 juni tijdens het kabinetsberaad besloten dat de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen.

8: Waarom keuren door een arts als zelf ingevulde verklaringen wereldwijd gebruikt worden?

De NOB adviseert verenigingen bij nieuwe duikers een anamnese gesprek via de telefoon/video met een duikarts af te nemen. Daarbij met de opmerking: keuren zodra het weer mogelijk is. afhankelijk van het gesprek kan er een tijdelijk positief of een tijdelijk negatief advies gegeven worden. je kunt dan als vereniging een nieuwe duiker verwelkomen en een 1*-opleiding starten.

Dit gaat om een tijdelijke oplossing tot september.

9: Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Sportbonden werken toe naar een fasering en normalisering van de sportactiviteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werkt samen met Padi en andere vertegenwoordigers van de duikbranche toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de onderwatersporten in Nederland. Kernpunt hierin is de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden, en werken daarin nauw samen met het NOC*NSF, collega bonden en commerciële partijen. Dit protocol geldt voor alle duikers in Nederlandse wateren, ongeacht nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

 De NOB en Padi geven duikaanbieders de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen weer voorzichtig op te starten. Ook geven we met dit protocol richitng aan het ongeorganiseerd duiken voor individuele duikers.