Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines de informatie op deze pagina verzorgd. Wanneer je deze basisregels volgt (zoals beschreven in het protocol van NOC*NSF), kun je alle vormen binnen de onderwatersport ook goed organiseren. Het protocol verantwoord onderwatersporten komt hierdoor te vervallen. We introduceren dit protocol pas weer als nieuwe maatregelen dit noodzakelijk maken. Hieronder vind je alle nodige informatie, handige linkjes en veel gestelde vragen.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 28 november

Per 28 november 2021 geldt: Binnen- en buitensportlocaties zijn gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Op veel plekken is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten, wedstrijden kunnen doorgaan. Sportlocaties zijn echter gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Bij sporten gelden de volgende regels:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn uitzonderingen.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Georganieerd buiten sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht:

 • bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruikmaken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht:

 • voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig of als vrijwilliger werkzaamheden verrichten voor de sport in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten. Begeleiders van sporters met een handicap kunnen blijven als zij assistentie verlenen bij het sporten.
 • voor professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals.

Openingstijden van sportlocaties

 • Alle binnen- en buitensportlocaties zijn gesloten tussen 17.00 uur en 5.00 uur.

Openingstijden sportkantines

Sportkantines zijn open tot 17:00 uur. Bezoekers van 18 jaar en ouder hebben een coronatoegangsbewijs nodig. Voor afhaalhoreca is een coronatoegangsbewijs niet nodig. Daar geldt wel een mondkapjesplicht.

Zwemles/snorkelles/duikles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.
 • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Toolkit coronamaatregelen voor sportclubs vernieuwd

Doordat de anderhalve meter afstandsmaatregel sinds 13 november terug is, zijn er weer wat wijzigingen in de toolkit voor coronamaatregelen. Sportclubs hebben te maken met het verplichte coronatoegangsbewijs voor de binnen accommodaties en op het terras. Om sportclubs te helpen de huidige maatregelen onder de aandacht te brengen en te handhaven is de toolkit coronamaatregelen weer vernieuwd. De toolkit bevat adviezen, tips en nieuwe visuele hulpmiddelen die clubs kunnen helpen bij het slim inrichten van hun clubhuis en het controleren op het coronatoegangsbewijs.

Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol kan je hier downloaden. Ook heeft NOC*NSF een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.

Protocol verantwoord zwemmen

Het nieuwe (per 27-11) protocol KNZB (versie 8.3) voor binnenzwembaden kan je hier downloaden.

Veelgestelde vragen (update 4 november):

1: Wat zijn de openingstijden voor de amateur- en professionele sport?

Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan.

Profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 zijn gecommuniceerd en vastgesteld) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek.

2: Zijn er nog aandachtspunten voor sporten in de openbare ruimte?

Bij het wandelen, fietsen, hardlopen, duiken e.d. als sportbeoefening is van belang of er sprake is van een evenement of niet. Indien de activiteit plaatsvindt in de openbare ruimte en het geen evenement is, is het niet CTB-plichtig. Zorg dat er geen opeenhoping van mensen kan ontstaan, want dan zijn die plekken CTB-plichtig (bijvoorbeeld de start- en finishlocatie).

Indien het wel een evenement is het volgens de nieuwe regels CTB-plichtig. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n).

En voor georganiseerde sport geldt dat na 17:00 uur niet met meer dan vier personen (exclusief instructeur) mag worden gesport. Dit betekent dat verenigingsduiken in de openbare ruimte ook niet met meer dan vier personen georganiseerd kunnen worden ná 17:00 uur.

3: Wat zijn de maatregelen voor de zwembaden?

De maatregelen voor de zwembaden zijn te vinden in het zwembadprotocol.

4: Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk?

Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.

Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

5: Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?

Er is geen standaardantwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt.
In geval van de buitensportaccommodatie zal er vaak sprake zijn van een controle door de vereniging. In geval van een binnensportaccommodatie in principe ook, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

Jouw gemeente kan de club ondersteunen met subsidie of personeel voor het scannen. Neem vooral bij problemen hiermee contact op met jouw gemeente.

6: Wat gebeurt er bij handhaving?

De beheerder van de accommodatie moet kunnen aantonen dat er heldere afspraken gemaakt zijn met de huurder/vereniging. Men heeft vanwege de korte aanloopperiode begrip voor iets langere implementatie, dat dit langer kan duren. Het is vooral belangrijk dat je als vereniging kan laten zien dat je je best doet om de maatregelen uit te voeren. Wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt kan de handhaving hier ook juist naar handelen.

 

7: Is de 1,5 meter afstand een verplichting?

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

Per 28 november geldt de 1,5 meter afstandsregel ook in deze CTB-plichtige ruimtes. Bij verplaatsing in die ruimtes geldt dan bovendien de mondkapjesplicht. 

De 1,5 m is niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.

8: Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Maak duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien noodzakelijk). Probeer te alle tijden de situatie te de-escaleren.

Indien een bezoeker weigert een CTB te tonen, zonder bewijs naar binnen gaat en/of weigert te vertrekken, dan is het een OOV probleem (openbare orde en veiligheid) en daarmee is de bezoeker verantwoordelijk en niet meer de ondernemer/vereniging.

9: Moet de check van CTB bij de ingang gedaan worden?

Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie.

Controleren op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. Anticipeer hierop door extra capaciteit in te zetten voor een vlotte afhandeling en doorstroming. Het is voor het overzicht het handigst om dit meteen bij de ingang, of op een ander logisch moment bij iedereen te checken (vb. bij de toegangpoortjes).

Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.

11: Kunnen er bijeenkomsten zoals een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in de sportkantine/multifunctionele accommodatie?

Het heeft sterk de voorkeur de ALV online te laten plaatsvinden, gezien de algemene overheidsmaatregelen om sociale contacten en reisbewegingen te minimaliseren.
Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

12: Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

De eerste letter van de voornaam; en/of

De eerste letter van de achternaam; en/of

De geboortedag; en/of

De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

de scanner groen kleurt; en

het ID overeenkomt; en

de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

13: Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?

Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen.

14: Zijn instructeurs in opleiding verplicht om het CTB te laten zien tijdens het volgen van de opleiding?

De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt alleen voor het daar aanwezige publiek. Publiek zijn personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen (artikel 1.1 Trm). Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Personen die een opleiding of cursus volgen tot bijvoorbeeld trainer of scheidsrechter zullen veelal dit doen in het kader van (al dan niet tegen betaling) (vrijwilligers)werk en daarmee uitgezonderd zijn van de CTB-plicht.

15: Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?

Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.

Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zijn zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.

16: Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Momenteel zijn er geen specifieke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft.

Meld het bij ons als jouw club financiële schade leidt door bijvoorbeeld het wegvallen van leden of missen van kantine-inkomsten. Om een goed beeld te kunnen schetsen van de huidige en verwachte schade op clubniveau hebben we deze informatie nodig zodat NOC*NSF hiermee naar VWS kan