Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven: Protocol verantwoord onder water sporten in de 1,5 meter samenleving’. Dit protocol geeft handvatten voor het uitvoeren van duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken. We verwijzen verder naar andere duikprotocollen zoals die van de Zwembadbranche voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van onderwatersporters. In de huidige fase van versoepelingen is er weer ruimte om opleidingen, individuele duiken, groepsduiken, trainingen en wedstrijden (in zwembaden) te organiseren voor alle leeftijden. Ook zijn zwembaden en kantines weer open. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Verschillende onderwatersporten (vinzwemmen, onderwaterhockey, onderwatervoetbal, onderwaterrugby, freediving en snorkelen) zijn betrokken.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 9 september 2020

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. Het protocol zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Dit protocol is een advies en is ontstaan door een samenwerking tussen Padi en de NOB. Met die advies geven we onderwatersportverenigingen, duikscholen en individuele onderwatersporters de mogelijkheid om onderwatersportactiviteiten en opleidingen te organiseren. Ook zijn zwembaden en kantines weer open. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland en Nederlandse wateren.

De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient de aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

Samengevat

De basisregels (bron: RIVM)

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was nog steeds vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Wat is er binnen de huidige situatie mogelijk?

 • Alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan voor elke leeftijd;
 • Sportkantines mogen open (lees de handreiking hieronder voor het managen van bezoekers
  horeca in sportvoorzieningen of het protocol heropening van de horeca);
 • Douches en kleedkamers aan de waterkant mogen open;
 • Gemeenten en/of eigenaren bepalen toegang- en parkeerbeleid;
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn onder voorwaarden weer toegestaan;
 • Tijdens het sporten en bewegen hoeft er geen 1,5 meter afstand aangehouden te worden
  (lees het protocol voor de duidelijkheid).
 • Er mogen samenkomsten plaatsvinden, onder de voorwaarden van de 1,5 meter afstand,
  zoals bestuurs- en commissievergaderingen op de sportlocatie.

Het protocol voor de duik- en onderwatersport is hier te downloaden.

Download het protocol

De pictogrammen met de samenvatting van het protocol kun je hier downloaden.

Download de pictogrammen (NL)

Download de pictogrammen (EN)

Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden

Ook is er een handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden beschikbaar met regels en praktische
tips om de stromen van sporters, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers in goede banen te leiden.

Download de handleiding

Protocol Horeca

Download het protocol horeca

Voorlichtingsposters en informatieborden sportprotocol

Om sportverenigingen, gemeenten, sportaanbieders en sportparken te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen voor op sportaccommodaties, website en social media. Ook bestaan er een aantal checklists voor verenigingen.

Ga naar de algemene pagina voor voorlichtingsposters en informatieborden

Checklists en hulpmiddelen voor sportclubs

Buitenland

Ben je van plan naar het buitenland te gaan, realiseer je dan dat er vanwege de coronamaatregelen en de drukte bij de zorg, mogelijk beperkte beschikbaarheid is van eventueel behandelingen in een recompressiekamer. Met name in bijvoorbeeld Frankrijk is er een beperkte beschikbaarheid.

Protocol verantwoord zwemmen zwembranche

Ben je nieuwsgierig naar het protocol Verantwoord Zwemmen van de zwembadbranche? Deze kan je vinden op de website van de KNZB.

Maatregelen duikvaardigheden

Er zijn geen maatregelen meer met betrekking tot het anders uitvoeren van de duikvaardigheden.

Let op: Afhankelijk van veranderingen en/of versoepelingen van de overheidsmaatregelen wordt het
protocol/de protocollen aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol.
(bron: NOC*NSF, KNZB, Horeca Nederland).

Veelgestelde vragen:

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers thuis werken. We zijn bereikbaar per Whatsapp (06-42476747) en per mail (info@onderwatersport.org) voor vragen.

2: Mag er weer gesport worden?

Vanaf 1 juli mag er weer gesport worden en zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzonderingen tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen
 • Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten.
3: Mogen we op clubs samenkomen?

Vanaf 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen en buiten worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaande en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

4: Is er voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten?

 

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download de posters en informatieborden

Download de opstart checklist

5: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn root nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belasting.

Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen.

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters. NOC*NSF heeft voor deze groepen ook aandacht gevraagd.

6: Kan mijn club een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Voor vragen kun je ons mailen! De NOB kan meekijken met welke aanvragen wel en niet verantwoord ingediend kunnen worden.

7: Mag de sportkantine per 1 juli ook weer open?

Het kabinet heeft woensdag 24 juni tijdens het kabinetsberaad besloten dat de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen.

8: Waarom keuren door een arts als zelf ingevulde verklaringen wereldwijd gebruikt worden?

De NOB adviseert verenigingen bij nieuwe duikers een anamnese gesprek via de telefoon/video met een duikarts af te nemen. Daarbij met de opmerking: keuren zodra het weer mogelijk is. afhankelijk van het gesprek kan er een tijdelijk positief of een tijdelijk negatief advies gegeven worden. je kunt dan als vereniging een nieuwe duiker verwelkomen en een 1*-opleiding starten.

Dit gaat om een tijdelijke oplossing tot september.

9: Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Sportbonden werken toe naar een fasering en normalisering van de sportactiviteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werkt samen met Padi en andere vertegenwoordigers van de duikbranche toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de onderwatersporten in Nederland. Kernpunt hierin is de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden, en werken daarin nauw samen met het NOC*NSF, collega bonden en commerciële partijen. Dit protocol geldt voor alle duikers in Nederlandse wateren, ongeacht nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

 De NOB en Padi geven duikaanbieders de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen weer voorzichtig op te starten. Ook geven we met dit protocol richitng aan het ongeorganiseerd duiken voor individuele duikers.