Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven: Protocol verantwoord onder water sporten in de 1,5 meter samenleving’. Dit protocol geeft handvatten voor het uitvoeren van duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken. We verwijzen verder naar andere duikprotocollen zoals die van de Zwembadbranche voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van onderwatersporters. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Verschillende onderwatersporten (vinzwemmen, onderwaterhockey, onderwatervoetbal, onderwaterrugby, freediving en snorkelen) zijn betrokken.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 31 maart

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april. Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 20 april sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er geldt een avondklok tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Naar aanleiding van de versoepelingen van de maatregelen in de sport die in gegaan zijn op 16 maart, is het Protocol verantwoord onderwatersporten aangepast. Voor de onderwatersport betekent dit dat voor de komende periode sporten in een binnenruimte zoals zwembaden nog niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden.

Vanaf 16 maart mogen mensen vanaf 27 jaar weer samen buiten sporten. Dit mag met maximaal 4 mensen. En alleen bij sportverenigingen of op een plek die de gemeente aanwijst. Houd hierbij altijd 1,5 meter afstand. Een gemeente kan een locatie aanwijzen als sportlocatie of kan toestemming geven voor een sportactiviteit voor groepen (die bestaan uit meerdere groepjes van maximaal 4 personen). Voor sportduikers verandert deze versoepeling voorlopig niets aan de regels de gelden voor het veilig beoefenen van de duiksport en duikinstructies in de openbare ruimte. Wel maakt deze versoepeling het mogelijk duik- en andere onderwatersportactiviteiten te ontwikkelen in de open zijnde buitenzwembaden. Mocht je als vereniging hier interesse in hebben, stem dit dan goed lokaal met de gemeente en buitenzwembad beheerder af. Kijk hier voor een overzicht van de buitenbaden die binnenkort open gaan of al zijn. De ter plekke geldende (nood)verordeningen en gemeentelijke bepalingen is altijd leidend. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordeningen met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio’s te vinden is.

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport. Houd hier ook met duiken rekening mee, maak geen groepsduiken, reis niet onnodig en duik dus zoveel mogelijk in je eigen omgeving.

Spelregels voor sport in het kort (bron: Rijksoverheid):

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer).
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente (exclusief trainer).
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Blijf je thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Dit protocol is een advies en is ontstaan door een samenwerking tussen PADI en de NOB. Met dit advies geven we onderwatersportverenigingen, duikscholen en individuele onderwatersporters de mogelijkheid om onderwatersportactiviteiten en opleidingen te organiseren. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland en Nederlandse wateren.

De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient de aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

De basisregels

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was nog steeds vaak je handen;
 • Vermijd drukte. Reis niet onnodig en sport zoveel mogelijk in eigen omgeving.

Wat is er binnen de huidige situatie mogelijk? Zie hiervoor het protocol voor de duiksport- en onderwatersport.

Het protocol voor de duik- en onderwatersport is hier te downloaden (versie 9, 16 maart 2021)

Download het protocol voor de duik- en onderwatersport

Het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF vind je hier:

Download het protocol  verantwoord sporten van NOC*NSF

De pictogrammen met de samenvatting van het protocol kun je hier downloaden.

Download de pictogrammen (NL)

Download de pictogrammen (EN)

Buitenland

Reizen naar het buitenland wordt door de overheid afgeraden als dit niet strikt noodzakelijk is. Ben je toch van plan naar het buitenland te gaan, realiseer je dan dat er vanwege de coronamaatregelen en de drukte bij de zorg, mogelijk beperkte beschikbaarheid is van eventueel behandelingen in een recompressiekamer. Met name in bijvoorbeeld Frankrijk is er een beperkte beschikbaarheid.

Protocol verantwoord zwemmen zwembranche

Ben je nieuwsgierig naar het protocol Verantwoord Zwemmen van de zwembadbranche? Deze kan je vinden op de website van de KNZB.

Maatregelen duikvaardigheden

Bekijk hier de maatregelen met betrekking tot het anders uitvoeren van de duikvaardigheden.

Overzicht 1,5m maatregelen duikvaardigheden

Let op: Afhankelijk van veranderingen en/of versoepelingen van de overheidsmaatregelen wordt het protocol/de protocollen aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol. (bron: NOC*NSF, KNZB, Horeca Nederland).

Financiële regelingen sportverenigingen

Het zijn lastige tijden voor de sport. Sportverenigingen en hun vrijwilligers maken overuren, hebben kosten en missen inkomsten. We houden de eventuele financiële ondersteuning nauwlettend in de gaten. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Lees hier het artikel.

De overheid heeft verschillende regelingen beschikbaar gesteld om sportverenigingen te ondersteunen. Het doel van deze vergoedingen is om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Door NOC*NSF is er een pagina gemaakt met een overzicht van de regelingen die er nu zijn en die binnenkort geopend worden. Neem een kijkje, en zoek uit of je voor een bepaalde regeling in aanmerking kan komen.

Veelgestelde vragen (update 16 maart):

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers thuis werken. We zijn dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Ook kan je ons de hele week bereiken via  Whatsapp (06-42476747) en per mail (info@onderwatersport.org) voor vragen.

2: Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten (in groepslessen)?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

 • Sporten binnen is niet toegestaan
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente (exclusief trainer). Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden.
 • Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.
3: Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden.

Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

4: Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen. Uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

5: Mogen we op club samenkomen?

Wij adviseren dringend om de sportkantine zoveel mogelijk niet te gebruiken.

Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.

6: Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan je mondkapje niet op te doen!

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;
 • De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er
  • actief wordt gesport (ook op de kant);
  • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.
  • Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.
7: Is er voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten?

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download de posters en informatieborden

Download de opstart checklist

8: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

De steunmaatregelen voor de sportsector worden verlengd

Alle informatie over deze steunmaatregelen is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

We houden de berichtgeving over eventuele nieuwe financiële tegemoetkoming in de gaten.

9: Mag de sportkantine ook weer open?

Het kabinet heeft besloten dat de sportkantines tot nadere orders gesloten moeten zijn.

Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.

10: Mag het zwembad weer open?

De samenwerkende partijen in de zwembadbranche hebben het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld. Met de aanwijzingen in dit protocol kunnen zwembaden ervoor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier kan zwemmen. De hygiëneadviezen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  vormen hiervoor de basis. De gemeenten bepalen of lokale zwembaden open mogen. Wil je weten of het zwembad in jouw gemeente open is, informeer dan bij je gemeente.

Kleine aanpassingen van maatregelen per 16 maart

Het kabinet doet een aantal kleine correcties op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen.

Zwemles

Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

11: Kan er weer een duikmedische keuring plaatsvinden?

In een eerder advies gaf de NVD aan medische keuringen voor de duiksport uit te stellen, vanwege de beperkte beschikbaarheid van keuringsartsen. Intussen is er weer voldoende keuringscapaciteit en kunnen medische keuringen voor sportduikers, met de nodige voorzorgsmaatregelen om eventuele besmetting te voorkomen, weer uitgevoerd worden. Het volledige advies is te lezen op de website van de NVD.

12: Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

13: Hoe organiseren we in deze tijd een algemene vergadering?

De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 

14: Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn vereniging?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

15: Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Sportbonden werken toe naar een fasering en normalisering van de sportactiviteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werkt samen met Padi en andere vertegenwoordigers van de duikbranche toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de onderwatersporten in Nederland. Kernpunt hierin is de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden, en werken daarin nauw samen met het NOC*NSF, collega bonden en commerciële partijen. Dit protocol geldt voor alle duikers in Nederlandse wateren, ongeacht nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

 De NOB en Padi geven duikaanbieders de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen weer voorzichtig op te starten. Ook geven we met dit protocol richitng aan het ongeorganiseerd duiken voor individuele duikers.