Coronadossier

Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines de informatie op deze pagina verzorgd. Wanneer je deze basisregels volgt (zoals beschreven in het protocol van NOC*NSF), kun je alle vormen binnen de onderwatersport ook goed organiseren. Het protocol verantwoord onderwatersporten komt hierdoor te vervallen. We introduceren dit protocol pas weer als nieuwe maatregelen dit noodzakelijk maken. Hieronder vind je alle nodige informatie, handige linkjes en veel gestelde vragen.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Update 23 juni 2021

Per 26 juni 2021 gaan er een aantal nieuwe versoepelingen in. Ook voor de onderwatersport betekent dit dat er weer meer mag. Inmiddels is er zoveel mogelijk, dat het sportprotocol van NOC*NSF voldoende richtlijnen biedt om de sport veilig volgens de huidige maatregelen van het RIVM te organiseren. Wanneer je deze basisregels volgt, kun je alle vormen binnen de onderwatersport ook goed organiseren. Het protocol verantwoord onderwatersporten komt hierdoor te vervallen. Hieronder vind je alle nodige informatie, handige linkjes en veel gestelde vragen.

De spelregels voor de sport per 26 juni 2021 (bron: RIVM):

De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Een eenvoudig overzicht is te downloaden via: Overzicht spelregels voor sporten tijdens corona | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Er geldt nog een aantal spelregels voor de sport:

  • Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Gezondheidscheck en registratie is verplicht.
  • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
  • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar.
  • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht.
  • Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca

De basisregels

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen;
• Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen voor en na het sporten;
• Was nog steeds vaak je handen.

Sportprotocollen

Het sportprotocol van NOC*NSF vind je hier op de site van NOC*NSF.

Let op: Afhankelijk van veranderingen en/of versoepelingen van de overheidsmaatregelen wordt het protocol/de protocollen aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol. (bron: NOC*NSF, KNZB, Horeca Nederland).

De zwembranche heeft ook een nieuw protocol gepubliceerd gericht op sportactiviteiten in het binnen en buitenzwembad. Deze kun je vinden via de deze link. Ook de veel gestelde vragen vind je hier terug voor de zwembranche: Veelgestelde vragen | WaterVrij | samenwerkende partijen in de zwembranche (water-vrij.nl)

Heb je toch behoefte aan onderwater sport specifieke maatregelen of wil je de basisregels middels pictogrammen delen, dan kun je de bijlages hier terug vinden:

Veelgestelde vragen (update 23 juni):

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers thuis werken. We zijn dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Ook kan je ons de hele week bereiken via  Whatsapp (06-42476747) en per mail (info@onderwatersport.org) voor vragen.

2: Kunnen we een clubactiviteit organiseren?

Duiken in groepsverband is toegestaan. Duikverenigingen, duikscholen, vriendengroepen en andere groepen die een duikactiviteit willen organiseren moeten zich steeds bedenken dat evenementen niet zijn toegestaan. Als je een activiteit organiseert voor anderen, geldt ook dat je bepaalde verantwoordelijkheid hebt voor deze groep. Zie hiervoor de adviezen in het protocol.

3: Is er voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten?

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Download de posters en informatieborden

Download de opstart checklist

6: Hoe zit het met duiken en de regels in het buitenland?

Ga je op vakantie dan is het goed om vooraf informatie in te winnen over de huidige maatregelen in het land waar je naartoe reist en wat dat precies betekend voor het beoefenen van de sport daar.

7: Ik ga op vakantie tijdens de corona pandemie, ben ik verzekerd?

De verzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de dekking van de verzekeringen in deze corona periode. Hieronder lees je een samenvatting van deze afspraken.

Op dit moment is nog bijna de hele wereld oranje gekleurd op de reisadviezenpagina van de Nederlandse overheid. Dat is geen aanbeveling om op reis te gaan. Oranje betekent: alleen noodzakelijke reizen.

Bij terugkomst in Nederland zal je daarom in ieder geval weer vijf dagen in quarantaine moeten en moet je in het bezit zijn van een negatieve test. Maar als het land van bestemming toeristen toelaat, zoals steeds meer landen deze weken doen, is het ook belangrijk om te weten of je daar met een gerust hart heen kunt (ook al raadt de Nederlandse overheid het af).

Zorgverzekering betaalt uit

Het goede nieuws is: voor het allerbelangrijkste ben je ook in oranje gebied gewoon verzekerd. Via de zorgverzekering ben je in ieder geval verzekerd tot het Nederlandse tarief, schrijft het Verbond van Verzekeraars.

Dat betekent concreet dat als je een noodzakelijke behandeling in het buitenland moet ondergaan, ook als die corona-gerelateerd is, de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Maar als die behandeling in het buitenland veel duurder is dan in Nederland, kun je er wel flink bij inschieten. De extra kosten boven het Nederlandse tarief worden namelijk niet gedekt.

Normaal gesproken zouden extra medische kosten, afhankelijk van het pakket dat je hebt gekozen, mogelijk wel vergoed worden door de reisverzekering, als je die hebt afgesloten. Maar reisverzekeringen zijn en stuk strenger als het gaat om uitkeren in oranje of rood gebied.

Reisverzekering: geen coronakosten

Voor reisverzekeringen geldt geen algemene regel zoals bij de ziektekostenverzekering, maar alle grote verzekeraars zeggen hetzelfde: als je op reis gaat naar een oranje gebied, dan ben je niet verzekerd voor corona-gerelateerde kosten.

Dat betekent dus dat je wel gewoon een vergoeding krijgt als je pech hebt, iets kostbaars verliest of bestolen wordt (afhankelijk van de dekking die je hebt afgesproken natuurlijk), maar niet als je kosten maakt voor een verplichte quarantaine of een medische behandeling die het gevolg is van een coronabesmetting.

Op reis gaan naar een rood gebied is, nog los van de voor de hand liggende risico’s, ook verzekeringstechnisch een slecht plan. Je reisverzekering dekt dan in ieder geval geen enkele schade.

Annuleringsverzekering

Kun je je dan misschien indekken met een annuleringsverzekering, zodat je kosteloos af kunt zien van de reis als het reisadvies oranje of rood wordt? Het korte antwoord is nee.

Inmiddels hebben alle aanbieders van annuleringsverzekeringen besloten dat een uitbraak van het coronavirus – en het daarmee samenhangende veranderende reisadvies – geen onverwachte gebeurtenis is. Daarom keert de verzekering ook niet uit als je om die reden je reis wil cancelen.

Als je zelf corona krijgt en daardoor niet (verder) kunt reizen, is dat meestal wel verzekerd via je annuleringsverzekering. Dat geldt ook als je reisgezelschap getroffen wordt en daardoor niet mee kan. Voor de precieze voorwaarden kun je het best kijken op de site van je verzekeraar.

8: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

Het zijn lastige tijden voor de sport. Sportverenigingen en hun vrijwilligers maken overuren, hebben kosten en missen inkomsten. We houden de eventuele financiële ondersteuning nauwlettend in de gaten. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Lees hier het artikel.

De overheid heeft verschillende regelingen beschikbaar gesteld om sportverenigingen te ondersteunen. Het doel van deze vergoedingen is om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Door NOC*NSF is er een pagina gemaakt met een overzicht van de regelingen die er nu zijn en die binnenkort geopend worden. Neem een kijkje, en zoek uit of je voor een bepaalde regeling in aanmerking kan komen.

9: Kan er weer een duikmedische keuring plaatsvinden?

Er is weer voldoende keuringscapaciteit en kunnen medische keuringen voor sportduikers, met de nodige voorzorgsmaatregelen om eventuele besmetting te voorkomen, weer uitgevoerd worden. Het volledige advies is te lezen op de website van de NVD.

Daarnaast is de medische zelftest van de NOB gelanceerd. Deze zelftest helpt je als onderwatersporter die perslucht gebruikt wel om te bepalen of advies van een duikerarts nodig is.

Medische keuring

10: Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

11: Hoe organiseren we in deze tijd een algemene vergadering?

De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 

12: Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn vereniging?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het houden van de 1,5 meter afstand voor en na een sportactiviteit. Maar ook de club is verantwoordelijk. Je kunt een coronacoördinator aanwijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop wijst wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels