Coronadossier

NOB en PADI geven met het protocol voor ‘Verantwoord onderwatersport in de 1,5m samenleving’ duikverenigingen en duikscholen de mogelijkheid om duikactiviteiten en  opleidingen weer voorzichtig op te starten. In deze fase van versoepeling is er vooral ruimte voor trainingen en opleidingen voor jeugd en volwassenen. Ook geven we met het protocol richting aan het ongeorganiseerd duiken door individuele duikers. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Vanaf 29 april is georganiseerd sporten voor kinderen en jeugd t/m 18 jaar weer mogelijk. NOC*NSF heeft hiervoor het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ gepubliceerd. In dit protocol staan maatregelen en voorwaarden om het sporten in de buitenlucht veilig te laten gebeuren. Georganiseerd door sportaanbieders en met toestemming van gemeenten. Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer gaan sporten in de buitenlucht, zwembaden mogen ook vanaf 11 mei weer opengaan. Op basis van de versoepeling van de maatregelen die op 6 mei bekend zijn gemaakt, wordt dit landelijke sportprotocol aangepast.

Protocol voor de duik- en onderwatersport

NOB en PADI hebben met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven. Dit protocol geeft handvatten voor het geven van duikinstructie, het duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken én veilig gebruik van duikuitrusting. Ook zijn de verschillende onderwatersporten, zoals onderwaterhockey en freediving, betrokken.

Samengevat

Het geven van duikopleidingen en -trainingen en het individueel duiken in de eigen omgeving is onder voorwaarden mogelijk. Met de opening van de zwembaden op 11 mei, bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor de onderwatersport (onderwaterhockey, vinzwemmen etc). Het protocol voor de duik-en onderwatersport wordt hiermee verder uitgebreid.

Voorwaarden

Voor recreatief sportduiken en het volgen van sportduikopleidingen zijn er een aantal voorwaarden. Sportduikers duiken niet met verkoudheid en zijn gewend om met risico’s om te gaan en procedures te volgen. Met het hanteren van afstand-maatregelen, hygiënemaatregelen en aangepaste procedures en opleidingen kan de duiksport op individueel niveau snel weer worden opgepakt. Belangrijk daarbij is dat dit in de eigen omgeving wordt gedaan, verplaatsing over grotere afstanden wordt voorkomen en drukke duikplekken worden gemeden. Hiermee wordt het risico voor verspreiding van het virus aanzienlijk verminderd. Belangrijk hierbij is: vermijd drukte en houd 1, 5 meter afstand.

Wat is er in de huidige situatie mogelijk.

  • Iedereen kan met toestemming van de gemeente trainen en opleidingen volgen;
  • Recreatief duiken met maximaal twee personen in de eigen omgeving en met aangepaste procedures is toegestaan;
  • Gemeente en/of eigenaar bepalen bij duikplekken de toegang, voorzieningen en het parkeerbeleid;
  • Binnenzwembaden gaan vanaf 11 mei weer open. Hier wordt het protocol nog op aangepast.

Het protocol voor de duik- en onderwatersport is hier te downloaden.

Download het protocol

Afhankelijk van verandering en/of versoepeling van de overheidsmaatregelen wordt het protocol aangepast. Zorg dat je bekend bent met de laatste versie van het protocol.

Protocol verantwoord zwemmen zwembranche

Ben je nieuwsgierig naar het protocol verantwoord zwemmen van de zwembadbranche? Deze kan je op de website van de KNZB downloaden.

Maatregelen duikvaardigheden

In navolging van het duikprotocol hebben we gekeken naar welke duikvaardigheden in een 1,5 meter samenleving voorlopig anders uitgevoerd moeten worden. Via deze link kan je de eerste versie downloaden. Dit document hebben we ook op eDocuments geplaatst bij instructeurshandleiding en vervolgens materiaal duikopleidingen (1*-, 2*- en 3*-duiker). Op eDocuments kan je altijd de meest recente versie vinden. Het document met de aangepaste vaardigheden kan je als instructeur gebruiken bij het geven van lessen. Daarnaast plaatsen we ook een overzicht in het Online Cursist Account. Voor meer informatie verwijzen we de cursist echter door naar zijn/haar instructeur.

Vragen?

Eventuele vragen over dit protocol kun je stellen via info@onderwatersport.org

FAQ: Algemeen

1: Hoe gaat de NOB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid van de NOB?

De NOB volgt alle adviezen op van het RIVM en van sportkoepel NOC*NSF. Dat betekent dat alle medewerkers tot en met in ieder geval 19 mei verplicht zijn om thuis te werken. We zijn echter gewoon bereikbaar per telefoon en per mail voor vragen.

2: Tot wanneer zijn trainingen en wedstrijden afgelast?

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt:  alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden.

3: Mogen we op clubs samenkomen?

Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 september verboden.

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voorde jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden.

4: Waarom is het belangrijk dat trainingen, wedstrijden en andere evenementen/samenkomsten worden afgelast?

Bij wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

5: Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de  door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport.

Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen.

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters.

Eerder vroegen wij via verschillende oproepen ook voor deze groep aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost. Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet, waarvoor de sport zelf vijf miljoen opzij heeft gezet heeft en de Nederlandse Lotterij heeft het vanwege de verlening van samenwerking met NOC*NSF mogelijk gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen. Onder de andere groepen blijven we graag in gesprek met zowel de verschillende overheden als andere partijen.

6: Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Hiervoor is een protocol opgesteld. Met dit protocol willen we de gemeenten en de uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sport protocol is hier te lezen. Daarnaast is er een specifiek sportprotocol voor onderwatersport opgesteld, dit is een aanvullend protocol. Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer sporten en gaan zwembaden weer open.

7: Voor wie is dit protocol geschreven?

Het specifieke sportprotocol voor onderwatersport is van toepassing op alle onderwatersporters in Nederland ongeacht hun nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

8: Hoe is het protocol tot stand gekomen?

Sportbonden werken toe naar een fasering en normalisering van de sportactiviteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) werkt samen met Padi en andere vertegenwoordigers van de duikbranche toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de onderwatersporten in Nederland. Kernpunt hierin is de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden die er binnen de maatregelen worden geboden, en werken daarin nauw samen met het NOC*NSF, collega bonden en commerciële partijen. Dit protocol geldt voor alle duikers in Nederlandse wateren, ongeacht nationaliteit, opleiding, organisatie of anders.

 De NOB en Padi geven duikaanbieders de mogelijkheid om duikactiviteiten en opleidingen weer voorzichtig op te starten. Ook geven we met dit protocol richitng aan het ongeorganiseerd duiken voor individuele duikers.

9: Hoe kan ik mij als buurtsportcoach/jeugdtrainer laten testen op Covid-19?

Jeugdtrainers en buurtsportcoaches met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie kunnen zich in de testfaciliteiten van de GGD’s laten testen. Alle testafnames zijn op afspraak nadat een arts jou heeft aangemeld.

GGD’s nemen de PCR-test af. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestoken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast dat je op dat moment met het virus bent besmet.

10: Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen gebruikmaak?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig je handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

Zie bijlage II van het duikprotocol

FAQ: Voor alle duikaanbieders (verenigingen & commerciële aanbieders)

1: Hoe gaat de openstelling vanaf 29 april & 11 mei van sportaccommodaties in zijn werk?

De regie bij het weer openstellen van buitensportaccommodaties voor de jeugd ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente verschillen.

Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook inde openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buursportcoaches.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Het sportprotocol wordt hier zo spoedig mogelijk op aangepast.

2: Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

Ja, leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd zijn met de statuten.

Toelichting: De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan afwijken (va een reglement is niet voldoende!). Verenigingen kunnen dan bijvoorbeeld een ‘noodfonds’ inrichten voor leden die hun contributieverplichtingen niet na kunnen komen. Zo kan de club wel solidair zijn met mensen die nu hard getroffen worden. Staat er niets in de statuten overleg dan met een jurist.

Bekijk hier de Q&A voor juridische vragen.

3: Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF.

De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zoveel mogelijk bedrijven en personen overeind te houden, zie deze link.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoord de voorwaarden aangepast mogen worden?

4: Kan mijn club een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?

Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Voor vragen kun je ons mailen! De NOB kan meekijken met welke aanvragen wel en niet verantwoord ingediend kunnen worden.

5: Hoe organiseren we in deze tijd een algemene vergadering?

Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (AV) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

Check hier de informatie die hierover beschikbaar is of lees ons artikel op onze website hier.

6: Wat te doen met douche- en waterinstallaties, die gevoelig zijn voor legionella?

Op dit moment mogen kleedkamers niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water venevelen worden dus ook niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

–          Voorkom stilstand van water in een systeem;

–          Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden);

–          Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks;

–          Spoel direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigst is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de  douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

FAQ: Voor duikers en onderwatersporters

1: Hoe zit dat nou? Wanneer mag ik weer duiken?

Iedereen kan met toestemming van de gemeente trainen en opleidingen  volgen;

Recreatief duiken met maximaal twee personen in eigen omgeving en met aangepaste procedures is toegestaan;

Gemeenten en/of eigenaren bepalen bij duikplekken de toegang, voorzieningen en het parkeerbeleid;

Binnenzwembaden gaan vanaf 11 mei weer open. Hier wordt het protocol nog op aangepast.

2: Mag ik nog wel buiten sporten?

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar ook weer, onder begeleiding, samen trainen op sportaccommodaties. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april, wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer, samenkomen om te sporten. Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, tot en met 12 jaar niet.

Voor alle jeugd tot en met 18 jaar geldt dat vanaf 29 april alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.  Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan waarbij de 1,5 meter afstand dan ook in acht moet worden genomen. Laat de groep bovendien niet meer dan 2 personen bestaan.

3: Ik wil gaan met vrienden, mijn buddy, mijn familie samen gaan duiken. Op welke manier kan dat veilig?

Voor de niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blij binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 2 personen bestaan. Dus met één vriend of bekende kan, maar met meer niet. Lees ons aanvullend onderwatersport protocol voor meer informatie.

Tot slot: zoek geen risico’s op waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). En als je valt in een risicogroep zoals ouderen, moet u zoveel mogelijk sociaal contact vermijden, samen sporten gaat dus ook even niet.

4: Wanneer kan ik weer duiken zoals ik dat zelf wil?

Dit is nog onbekend. Weer samen sporten op de club voor volwassenen is pas weer toegestaan als dit veilig kan voor de sporter zelf, hun begeleiders maar ook voor de kwetsbare mensen in Nederland.

5: Hoe zit dat met mijn contributiegelden nu ik niet kan trainen?

Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we om je solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging.