Commissies stemmen plannen af tijdens jaarlijks overleg

Er gebeurt veel binnen duikverenigingen: enthousiaste commissieleden organiseren de ene na de andere (duikgerelateerde) activiteit. Hartstikke gezellig, maar het is wel zo praktisch om de verenigingskalender goed op elkaar af te stemmen. Op die manier voorkom je dubbel geblokte data én kun je met elkaar meedenken over (nieuwe) activiteiten.

OSV Stella Maris heeft daar iets voor bedacht: een afstemmingsoverleg tussen het bestuur en de commissies. “Eén keer per jaar komen alle commissies van onze vereniging bijeen om alle onderwerpen die we belangrijk vinden met elkaar te bespreken”, vertelt voorzitter Rogier Nagelhout. Iedere commissie kan z’n eigen agendapunten aandragen en wordt door minimaal twee personen vertegenwoordigd. “Als de activiteitencommissie bijvoorbeeld een idee heeft voor een nieuwe activiteit na een clubduik, dan kan de rest daarover meedenken. De duikcommissie neemt dit vervolgens op in hun jaarplanning.”

Meedenken over dilemma’s

Het overleg wordt ook benut om andere zaken met elkaar te bespreken. “Denk aan de leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol en het stimuleren van vrijwilligerswerk door instructeurs bij de 1* opleiding”, vervolg Rogier zijn verhaal. “Maar een commissie kan ook aandacht vragen voor een dilemma waar zij tegenaan lopen, en waar ze graag de mening van de rest over willen horen.”

Sneller tot besluit komen

Dit jaarlijkse overleg levert het bestuur en de commissies van Stella Maris volgens Rogier veel op. “We houden rekening met elkaars plannen, en we kunnen sneller en makkelijker tot een besluit komen. Dit overleg maakt veel ad hoc-overlegmomenten overbodig. Afstemming tussen commissies en het bestuur is voor ons een belangrijke voorwaarde voor een prettige samenwerking en een goede sfeer!”

Voor meer informatie over OSV Stella Maris: www.osv-stellamaris.nl of voorzitter@osv-stellamaris.nl.