Commissie De Vries presenteert rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft vandaag haar eindrapport gepresenteerd.

De Onderzoekscommissie, die bestaat uit Klaas de Vries, Clémence Ross-van Dorp en Egbert Myjer, doet verschillende aanbevelingen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan. Het rapport tref je hier aan. Alle onze verenigingen krijgen het rapport binnenkort ook opgestuurd.

Voor de NOB is een veilig sport klimaat zeer belangrijk. De komende tijd zullen wij dan ook in nauwe samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van de ervaringen van een aantal slachtoffers. De NOB heeft veel respect voor degenen die hun ervaringen met de Commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.

De berichtgeving over het onderzoeksrapport kan binnen iedere vereniging tot vragen leiden, en is een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over het beleid dat jouw vereniging voert. Mocht je nog vragen hebben, bel of mail met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB, Martine van de Veen via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-581308.