Biodiversiteitsherstel op de agenda

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig. Gevarieerde planten- en diergemeenschappen zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving en genoeg voedsel voor iedereen.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stelt voor om prestatiemanagement in te voeren voor biodiversiteitsherstel: doelgericht sturen en belonen van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). KPI’s kunnen gebruikt worden om te sturen op de juiste prestaties voor biodiversiteitsherstel, maar ook om een passende beloning te geven voor die prestatie. De ontvanger van zo’n beloning kan een grondgebruiker zoals een boer zijn. Maar dit kunnen ook andere partijen zijn die direct invloed uitoefenen op de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan natuurbeheerders met duikwater in hun beheersgebied. Lees meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

De NOB is partner van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Eén van de beleidsdoelen van de NOB is een betere bescherming van de onderwaternatuur en als partner dragen wij bij aan het vergroten van de kennis van de onderwaternatuur. We vinden dat een gezonde onderwaternatuur van groot belang is voor een gezonde bovenwaternatuur!