Bestuur NOB wil besturen als onderwatersporter

Na de Extra Ledenraad van 11 juli jl. en de zomerperiode is het bestuur van de NOB eind augustus weer bij elkaar gekomen. In een strategische sessie is er met elkaar naar de korte termijn, de langere termijn en het meerjarenbeleidsplan van de NOB gekeken.

Onder aanvoering van interim-voorzitter Louis de Haan werd er uitvoerig stil gestaan bij twee hoofdvragen: ‘Wat is onze ambitie?’ en ‘Hoe gaan wij besturen?’. Termen als ‘actieve communicatie’, ‘interactie met verenigingen en leden’ en ‘transparant beleid’ kwamen boven tafel. Uiteindelijk kwam unaniem naar voren dat het bestuur wil uitstralen dat de NOB een moderne, laagdrempelige organisatie is, die in contact staat met haar verenigingen en de onderwatersporters.

Het doel van de avond was om tot concrete acties op korte termijn te komen. Uiteindelijk met op de achtergrond het huidige meerjarenbeleidsplan van de NOB. Dit plan is richtinggevend en het bestuur bewaakt dit op hoofdlijnen. Zo is er bijvoorbeeld besproken om verenigingsbezoeken te clusteren, zodat meer verenigingen met elkaar en het bestuur tegelijkertijd in contact komen. Ook is het idee geopperd om de ledenraad aantrekkelijker te maken voor de aanwezigen. De komende periode gaat het bestuur verder aan de slag met de uitwerking van deze strategische sessie.

Besturen vergelijkbaar met duiken

Op de vraag ‘Hoe gaan wij besturen?’ antwoordde Louis de Haan treffend met ‘besturen als duiker’.
“Besturen is in mijn visie grotendeels te vergelijken met een duik. Je observeert de omgeving binnen de afspraken die je vooraf met je buddy hebt gemaakt. Je geniet van de rust en het uitzicht. Je draagt verantwoordelijkheid voor en met je buddy. Pas als je iets interessants onderwater ziet, besluit je of je gaat kijken, ja of nee. Dit verloopt bestuurlijk ook zo. Samen met de bestuursleden maken we afspraken. Wanneer er iets gebeurt binnen de organisatie besluit ik of ik hier als bestuurder iets mee moet doen of dat ik het aan anderen overlaat”, aldus Louis.

Hij vult aan: “Doordat je een duikplan hebt, ga je niet alle gaatjes en hoeken opzoeken. Kortom, ik kies dat wat voor mij en het bestuur van belang is en past binnen de verantwoordelijkheden. Als duiker kan je niet alles zien. Andere buddyparen zien weer andere elementen tijdens hun duik. En dat is voor mij de metafoor dat je als bestuur meerdere invalshoeken hebt en observanten”.

Meer over de missie, visie en het meerjarenbeleidsplan van de NOB is hier te lezen.

Wie zitten er in het bestuur van de NOB? Bekijk hier de bestuurders.