Besturen met Impact: opleiding voor enthousiaste bestuurders van onderwatersportverenigingen

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De opleiding Besturen met Impact geeft hierbij een persoonlijke verdieping. De opleiding wordt georganiseerd door de KNVB, maar staat open voor alle sportverenigingen.

De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met Impact’ bestuurders de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen. Door het juiste gereedschap aan te bieden, worden bestuurders op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds handreikingen te krijgen bij de uitdagingen waar de bestuurder voor staat. Het programma wordt gevolgd met mede-bestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat de bestuurders elkaar verrijken en er een netwerk onderling wordt opgebouwd van bestuurders met passie. De bestuurder kan zich hiermee, als daar behoefte aan is, ook na deze opleiding blijven ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.

Inschrijven

Wil jij je als bestuurder graag verder ontwikkelen en tijdens je opleiding ook andere bestuurders beter leren kennen? Bestuursleden van verenigingen kunnen zich inschrijven via deze link. De opleiding wordt in principe vanuit het Sportakkoord gefinancierd en is daarom voor bestuurders van sportverenigingen kosteloos op diverse plekken in Nederland te volgen. Zoals in Delft, Dordrecht, Drachten, Emmen, Epe, Gennep, Haarlem, Laarbeek, Meierijstad, Neder Betuwe, Peel en maas / Leudal, Zevenaar en Zwolle. In Leiden en Haaren (NB) zal hij ook worden georganiseerd maar moet de opleiding nog worden ingepland. Informeer bij je contactpersoon van je gemeente of via de NOB wie je adviseur lokale sport is of neem contact op via sportakkoord@nocnsf.nl.

Sportakkoord

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de sportwereld, gemeenten, de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds de ondertekening is op veel plekken in Nederland een vervolg gegeven aan het akkoord, bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden, ook de NOB biedt verschillende gratis services aan, via je adviseur lokale sport kun je hier in aanmerking voor komen. Maar wat is het sportakkoord precies? Hoe werkt het? En hoe kun je als onderwatersportvereniging aansluiten bij een lokaal sportakkoord? Op onze website leggen we het allemaal aan je uit.