Aquashot start met regioafdelingen

Veel onderwaterfotografen zijn op zoek naar kennis om hun onderwaterfoto’s te verbeteren. Vaak hebben zij echter geen idee waar ze die kennis vandaan moeten halen. Dat is jammer, want er zijn genoeg onderwaterfotografen die specifieke kennis bezitten en dat graag met anderen willen uitwisselen! Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan het delen van foto’s, omdat mensen benieuwd zijn wat andere onderwaterfotografen ervan vinden.

De landelijke bijeenkomsten van Aquashot in Nieuwegein voorzien voor een groot gedeelte in de zojuist genoemde behoeften, maar voor een aantal mensen is Nieuwegein toch nét iets te ver weg. Daarom heeft Aquashot het initiatief genomen om te kijken of er regioafdelingen kunnen worden opgericht. Deze afdelingen bieden de mogelijkheid om dichter bij huis met een grotere regelmaat bij elkaar komen.

WOFFV als voorbeeld

Hoe belangrijk het is om regelmatig bij elkaar te komen blijkt uit het succes van de door Gery Beekmans opgerichte Belgische Wase Onderwater Foto en Film Vrienden (WOFFV). De oprichting van deze club heeft het niveau van de Belgische onderwaterfotografen duidelijk goed gedaan en heeft ook geleid tot succes bij diverse onderwaterfotografie-wedstrijden. Het is daarom overduidelijk dat bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld en waar onderwaterfotografen elkaar motiveren en stimuleren heel belangrijk is voor de ontwikkeling van onderwaterfotografie!

Kick-off in Zeeland

Om die reden is besloten het concept van de WOFFV in Nederland te gaan uitproberen: op zaterdagavond 8 september heeft dan ook een kick-off plaatsgevonden in Zeeland. Hierbij waren zo’n dertig onderwaterfotografen aanwezig, waaronder een aantal mensen uit andere regio’s die van plan zijn iets soortgelijks in hun eigen regio te gaan opzetten. Rob Maller, initiatiefnemer in de regio Zeeland, deed de aftrap. Iedereen stelde zichzelf voor door middel van een aantal onderwaterfoto’s, wat meteen leidde tot interessante discussies. Vervolgens vertelde Gery Beekmans hoe ze bij de WOFFV te werk gaan. Verder werd afgesproken om naar voorbeeld van WOFFV eens per maand bij elkaar te komen. Tijdens deze bijeenkomsten zal telkens een thema aan de orde komen. Er zal geen lidmaatschap van welke organisatie dan ook aan verbonden zijn en de toegang is gratis! Woon je in Zeeland wil je je aansluiten? Neem dan contact op met Rob Maller via pennywise@zeelandnet.nl of met Eric van Andel via eric.van.andel@planet.nl.

Andere regio’s

Initiatief tot het oprichten van andere regioafdelingen is inmiddels genomen door:
– Regio Gelderland/Overijsel: Stella Huiskamp (foto@stellahuiskamp.nl)
– Regio Limburg: Erik de Boer (erik@scubafoto.eu)
– Regio Midden-Nederland: Reindert Nijland (rijnland@gmail.com) en Dirk Jan Saaltink (dirkjan.saaltink@gmail.com)
– Regio Zuid-Holland: Inge van Engelen (ivengelen@casema.nl)
– Regio Noord-Nederland: Anke Westerlaken (ankewesterlaken@gmail.com)

Interesse?

Op de website van Aquashot (www.aquashot.nl) kun je meer informatie vinden over de regio’s. Als je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten, neem dan gerust contact op! Komt jouw regio niet in bovenstaand lijstje voor en vind je het leuk om deze zelf op te richten, neem dan contact op met Aquashot via Ron Offermans: ron.offermans@wxs.nl.

Foto: Jos Broere