Aquadivi: een gezellige, financieel gezonde fusieclub

Over samenwerking is al veel geschreven: de ene keer gaat het om een duikvereniging die de handen ineen slaat met andere sportclubs uit de buurt, de volgende keer betreft het een duikclub en de reddingsbrigade. Maar ook de gemeente, het recreatieschap of bedrijven uit de regio zijn bekende samenwerkingspartners. De laatste tijd zijn er bovendien steeds meer duikverenigingen die besluiten te fuseren. NOB-duikteam Nieuwerkerk (Vught) en PADI-club Alcyone (Boxtel/Haaren) zijn daar een mooi voorbeeld van: sinds 10 maart 2017 gaan zij door het leven als Aquadivi.

‘Deze fusie is ontstaan vanwege het teruglopend aantal (actieve) leden bij zowel Duikteam Nieuwerkerk als Alcyone Diveteam’, begint secretaris Nathalie van Poppel haar verhaal. ‘Het gevolg hiervan was dat het financieel steeds moeilijker werd om het hoofd boven water te houden.’ Beide verenigingen zochten de afgelopen jaren al eens naar andere clubs die openstonden voor een fusie. ‘Toen dat niet lukte en onze twee clubs met elkaar in contact werden gebracht, werd al snel duidelijk dat dit misschien wél tot een succesvolle samenwerking zou kunnen leiden.’

Communicatie

In april 2016 zijn de eerste gesprekken met elkaar gevoerd. ‘Eerst hebben we rustig afgetast hoe beide verenigingen de toekomst zien’, vertelt Nathalie. ‘Daarna hebben we een roadmap, actieplan en takenlijst gemaakt: wat willen we, welke acties komen daarbij kijken en wie doet wanneer wat?’ De besturen van beide verenigingen zijn regelmatig bijeengekomen om de fusie te realiseren, maar uiteraard zijn daarnaast ook de leden bij deze grote verandering betrokken. ‘Beide besturen hebben de leden van hun eigen vereniging op de hoogte gehouden door regelmatig per mail een update te sturen. Tevens hebben beide clubs meerdere ALV’s gehouden om akkoord te krijgen op de steeds verder vorderende fusieplannen. Ook tijdens de clubavonden werd er openlijk over de fusie gesproken. Kortom: er is veel energie gestoken in de communicatie en leden hebben veel gelegenheid gekregen om vragen te stellen en ideeën in te brengen.’ Het ontstaan van de nieuwe clubnaam is daar een mooi voorbeeld van. ‘Alle leden konden een voorstel doen en tijdens de ALV is er gestemd. De naam Aquadivi kreeg de meeste stemmen!’

Financieel gezond

Toch ging niet alles even soepel. ‘Wat tegenviel was het regelen van de officiële zaken van de fusie: statuten deponeren bij de notaris, alle benodigde formulieren invullen voor de Kamer van Koophandel, bankzaken, verzekeringen, etcetera’ aldus Nathalie. ‘Dat neemt veel tijd in beslag.’ Maar uiteindelijk is ook dat het waard, want de fusie levert beide verenigingen nú al ontzettend veel op. ‘De toekomst ziet er weer rooskleurig uit. De trainingsavonden in het zwembad worden veel beter bezocht, na afloop in het clubhuis is het weer gezellig druk, de clubactiviteiten (zowel duikgerelateerd als niet-duikgerelateerd) hebben een hogere opkomst en niet geheel onbelangrijk: financieel zijn we weer een gezonde vereniging.’

Jeugd

Op dit moment zijn diverse commissies binnen de vereniging actief. ‘In iedere commissie zitten zowel voormalig DTN’ers als ADT’ers; we proberen bewust te mengen en integreren’. De evenementencommissie organiseert clubduiken en een feest, de opleidingscommissie is een opleidingskalender aan het samenstellen en de trainerscommissie houdt zich bezig met het geven van gevarieerde snorkel- en onderwatertrainingen. ‘Voor de wat verdere toekomst denken we eraan om ons ook op jeugd te gaan richten. We hebben nu een paar jeugdleden die we bijvoorbeeld geen aparte training/opleiding kunnen bieden omdat we daar nu de tijd en mensen niet voor hebben’, weet Nathalie. ‘Ook met het oog op het voortbestaan van Aquadivi is het belangrijk in de jeugd te investeren.’

NOB en PADI

Al met al zijn de leden van Aquadivi blij met de stap die gezet is en de nieuwe club die is ontstaan. Of Nathalie nog tips heeft voor andere duikclubs? ‘Als je in een financieel of organisatorisch lastige situatie zit maar je wilt je gezellige vereniging wél laten voortbestaan, ga dan op zoek naar een vereniging waarmee je wil samenwerken. Dat kan tot een fusie leiden, maar je kunt ook gezamenlijke activiteiten of trainingen organiseren.’ Het voorbeeld van Aquadivi laat zien dat de duikorganisatie daarin niet doorslaggevend hoeft te zijn. ‘Je hoeft als NOB-vereniging niet persé met een andere NOB-vereniging te fuseren: DTN was bij de NOB aangesloten en ADT was een PADI-club. Zo lang je eerlijk naar elkaar bent over je belangen, wensen en verwachtingen kan dit heel goed samengaan.’

Wil je meer weten over deze club? Kijk dan eens op www.aquadivi.nl of neem contact op met secretaris Nathalie van Poppel via secretaris@aquadivi.nl.