Als het verenigingsleven even stilligt

Beste NOB-bestuurder,

Het coronavirus raakt ons allen. Zo ook de sportverenigingen in Nederland. Ons land heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels al even stilligt. Vele competitiesporten besluiten hun competities af te ronden en na de zomer opnieuw te beginnen. Vervelend, maar minder erg dan het virus dat ons treft.

Financieel-economisch is er natuurlijk ook van alles aan de hand. Bij NOB-verenigingen kan met name de zwembadhuur een probleem zijn. En sommigen innen geen bar-inkomsten. We hopen, en gaan er vanuit, dat leden normaal hun contributie blijven voldoen. Voor de continuïteit van de duikvereniging is dat gewoon het beste.

De NOB maakt zich – evenals de KNZB en de Reddingsbrigade- sterk voor met name een eventuele compensatie op de zwembadhuur. Uiteraard met als doel de totale financiële consequenties enigszins te beperken trekt de NOB hierbij op met NOC*NSF, andere sportbonden en de overheid en stuurt aan op onder meer een noodfonds voor de sport. Dit zou een landelijk fonds moeten worden. Uiteraard zullen er straks ook gemeentes zijn die coulant omspringen met de extra kosten die clubs nu maken.

Laten we er allemaal het beste van hopen. Vooral als het gaat om onze gezondheid. Dat staat uiteraard voorop. Toch is het ook belangrijk te weten dat de NOB doet voor haar clubs wat mogelijk is. Wij houden je uiteraard op de hoogte zodra wij meer weten.

Arjan de Vries, directeur NOB
Desmond van Santen, bureaumanager NOB