Alles op orde voor de AVG?

Een jaar geleden was iedereen er heel druk mee: de nieuwe privacywet AVG. Al meer dan 70 procent van alle verenigingen heeft aan de AVG gewerkt en het stappenplan ingevuld. Is jouw vereniging inmiddels AVG-proof? We hebben de belangrijkste zaken nog even op een rijtje voor je gezet.

Check: AVG Stappenplan

Heb je een toegangscode aangevraagd voor het AVG Stappenplan? Let op: deze code is geldig tot 25 juni aanstaande. Je kunt daarna niet meer bij het stappenplan. Onze tip is om de documenten die achter de inlog staan, te downloaden en op te slaan, zodat je die altijd nog kunt nalezen. Ná 25 juni is het mogelijk om het online stappenplan inclusief juridische helpdesk bij Stichting AVG voor verenigingen te verlengen voor € 60 per jaar.

Check: Privacyreglement

Heeft je vereniging inmiddels een privacyreglement? En zo ja, staat het ook op je website? De privacyverklaring of een verwijzing ernaar moet eenvoudig te vinden zijn. Als het goed is, hebben je leden inmiddels ook kennis genomen van het privacyreglement en hiervoor getekend. Nieuwe leden tekenen het privacyreglement als ze zich aanmelden. In je privacyreglement neem je o.a. op dat gegevens van jouw leden gedeeld worden met NOC*NSF en de NOB.

Check: Verwerkersovereenkomst

Als vereniging deel je veel persoonsgegevens met de NOB: daarom is het belangrijk dat we samen een verwerkersovereenkomst afsluiten. Heb je nog géén verwerkersovereenkomst met de NOB afgesloten? Doe dit dan z.s.m. De NOB heeft hiervoor een modelcontract dat je kunt gebruiken. Op de daarvoor aangegeven plekken, vul je de gegevens van jouw vereniging in. Daarna hoef je de overeenkomst alleen nog te ondertekenen en terug te sturen.

Meer weten over de privacywet AVG? Verdiep je in dit onderwerp op deze speciale themapagina over privacy.