Advies Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde over corona en duiken

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) heeft een advies uitgebracht over de duikmedische kant van de coronacrisis. De NVD adviseert sportduikers met een vermoeden op een corona-infectie contact op te nemen met de huisarts. Dit geldt ook voor duikers die in contact zijn geweest met iemand met een corona-infectie. Ook adviseert de NVD duikkeuringen voor sportduikers uit te stellen tot 1 september 2020. De NOB vraagt haar leden de adviezen van de NVD te volgen.

De adviezen volgen op de versoepeling van de maatregelen van de overheid. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van een corona-infectie voor duikers. Bij sommige mensen met een corona-infectie worden afwijkingen aan de longen gezien. Het is onbekend hoe snel deze afwijkingen weer verdwijnen, of ze volledig verdwijnen en wat de gevolgen voor het beoefenen van de duiksport zijn.

De adviezen van de NVD

De NVD adviseert duikers waarbij de huisarts een sterk vermoeden op een corona-infectie heeft, of duikers die merken dat ze sinds de corona-pandemie een sterk verminderd inspanningsvermogen hebben, contact op te nemen met de huisarts. Hetzelfde geldt voor duikers die in contact zijn geweest met iemand met een bewezen of vermoede corona-infectie. Het advies van de NVD heeft alleen betrekking op duikers met een bewezen corona-infectie.

  • Voor duikers met een vastgestelde corona-infectie, wordt geadviseerd na herstel van de infectie contact op te nemen met een duikerarts.
  • Voor duikers zonder vastgestelde corona-infectie gelden geen beperkingen of aanvullend onderzoek.

Duikmedische keuringen

De NVD adviseert vanwege de beperkte keuringscapaciteit om niet essentiële duikkeuringen voor sportduikers uit te stellen tot 1 september 2020. De geldigheid van een keuring wordt verlengd tot 1 september 2020 voor duikers die geen klachten of problemen hebben (gehad) tijdens de geldigheid van het keuringsbewijs. Dit heeft geen consequenties voor de dekking van de NOB-verzekeringen.

Het volledige en tijdelijke advies van de NVD is hier terug te lezen. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van een corona-infectie voor sportduikers. Het advies kan daardoor nog aangepast worden naarmate er meer bekend wordt.