Opleiding tot praktijkbegeleider

Opleiding tot Praktijkbegeleider

Data en tijden
De centrale dagdelen volg je bij docenten van de NOB. We organiseren de dagdelen online op de onderstaande twee data:

• 03-10-2024 van 19:00 tot 21:00 uur (let op; gewijzigde datum)
• 24-10-2024 van 19:00 tot 21:00 uur

Let op: we verwachten van je dat je op beide dagdelen (digitaal) aanwezig bent. Het is niet mogelijk om een dagdeel op een later moment in te halen.

Voordat je aan de centrale dagdelen kunt deelnemen, stellen we drie voorwaarden waar je aan moet voldoen:

1. Goed gekeurd intakeformulier
Voorafgaand aan de opleiding heb je jouw intakeformulier laten beoordelen door de docenten. De deadline voor het inleveren is 10 september 2024.

2. Leercoach
De tweede voorwaarde voor deelname aan de opleiding praktijkbegeleider is dat je voorafgaand aan de centrale dagdelen een leercoach hebt gevonden die je gaat begeleiden. Een leercoach mag jezelf zoeken en kan dus iemand uit je eigen club of netwerk zijn. Het is goed om te weten dat alle ‘oude’ instructeur-trainers de bevoegdheid hebben om je te begeleiden als leercoach.

3. PvB Eigen Vaardigheden
De laatste voorwaarde is dat je voorafgaand aan een kaderopleiding de PvB Eigen Vaardigheden moet volgen. De PvB mag door elke 2*-instructeur worden afgenomen en kun je dus binnen je eigen club volgen. De PvB Eigen Vaardigheden moet geregistreerd staan bij de NOB voordat je kunt deelnemen aan de centrale dagdelen.

Kosten
De opleiding kost €75,- je ontvangt hiervoor een factuur.

Annulering & (tussentijdse) beëindiging
In geval van annulering is de NOB gerechtigd om bij de cursist een gedeelte van de prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen:
– Tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs;
– Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs;
– Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs;
– Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 75% van de overeengekomen prijs;
– Bij tussentijdse beëindiging 75% van de overeengekomen prijs onder aftrek plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

Adres

Online

Datum
3 oktober 2024
Van
19:00
Tot
00:00
Locatie
Online
Doelgroep
Instructeurs
Organisator
NOB
Provincie